PRO5 er det perfekte støttesystem for ISO9001

Designet for prosjekterings- og utviklingsprosesser, arbeidsflyt og fremdrift

Endelig et system som støtter ISO9001 i prosjektbasert virksomhet

PRO5 er designet for å støtte og dokumentere prosjekterings og utviklingsprosesser

BREEAM er et typisk fagområde der PRO5 gir BREEAM-NOR revisor total oversikt

Med PRO5 har du fullstendig oversikt

PRO5 gir en oversikt over arbeidsflyt og prosesser i et prosjekt, til alle prosjektdeltakerne. PRO5 gir deg varslinger på det som er kritisk i et prosjekt. Varsler blir sendt ut til prosjektdeltakerne på f.eks mail med en hyppighet som prosjektleder vedtar

PRO5 viser brukeren det nødvendige

Med PRO5 får hver bruker oversikt over sine arbeidsoppgaver, hver bruker kan gis forskjellige rettigheter og fremdriften vises med gantt-diagram

Som deltaker i et prosjekt logger du direkte inn til en oversikt som viser deg dine arbeidsoppgaver

I brukerlisten kan prosjektleder se prosjektdeltakerne og sette individuelle rettigheter

Baser på informasjonen i BIM-modellen blir objekter lagt inn i fremdriftsplanen på riktig sted