Nyheter

Statsbygg støtter utviklingen av PRO5 som støtte i Lean prosjektering

Verktøyet skal importere data fra BIM-modellene og utnytte denne i prosjektstyringen slik at prosjektering og bygging kan skje uten avvik.

PRO5 gir mulighet for effektiv datautveksling og samhandling mellom alle aktører i prosjektet.

Samarbeidsavtale mellom Faveo prosjektledelse og PRO5

FAVEO og PRO5 vil jobbe aktivt for utvikling av Lean i byggebransjen og samarbeide aktivt for salg av Lean prosjektgjennomføring.

FAVEO vil lære opp sine konsulenter i bruk av PRO5. Dette sikrer en god tilgjengelighet av konsulenter som kan systemet og en god gjennomføring av prosjektene. PRO5 er foretrukken prosjektledelsesverktøy for FAVEO i Lean prosjekter.

PRO5 vil benytte FAVEO som leverandør av konsulenttjenester i sine prosjekter.