Om PRO5

En grundigere innføring i systemet

Kort fortalt

PRO5 tar utgangspunkt standardiserte prosesser og BIM-modellen. PRO5 sørger for at alle prosjektdeltakere (byggherre, prosjekteringsgruppe, entreprenører og leverandører) har nødvendig oversikt og kontroll over fremdrift og arbeidsflyt. All relevant informasjon ligger på ett sted. Tilgang er rollestyrt slik at brukerne kun får tilgang til informasjon de har behov for.


Viktige begrep og funksjoner

PRO5

Ta en titt på filmen for å få en innføring i hvordan PRO5 fungerer.
Du kan også lese dokumentet på Denne lenken for å få en grundig innføring.


Samarbeidspartnere

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har vært med å finansiere utviklingen av PRO5.

Faveo er Nordens største selskap innen profesjonell, uavhengig prosjektledelse. Faveo og PRO5 har en samarbeidsavtale der Faveo leverer konsulenttjeneste i PRO5 prosjekter.

Netpower har etablert seg som en av Norges fremste leverandører av løsninger og tjenester forankret i internetteknologi. Netpower har utviklet løsningen og er ansvarlig for driftingen av PRO5 infrastruktur.